Takaisin

P.K. 

Kun joskus kirjoitetaan tämän sodan historiaa, tulevat myöhemmät sukupolvet varmaankin pitämään eräänä tämän sodan silmiinpistävänä ilmiönä sitä tosiseikkaa, että on onnistuttu niin suuressa määrin sovelluttamaan käsitettä "Voimaa ilosta" myös sotatapahtumiin. Tähän käsitteeseen sulautuu nykyään erään järjestön ansiokas työ, järjestön, joka perustettiin aikoinaan luovan saksalaisen yksilön iltojen viihdytykseksi ja jonka johto pyrkii määrätietoisesti huolehtimaan sotilaitten vapaa-ajasta ja siten auttamaan heitä heidän vaikean tehtävänsä keventämisessä. Useamman kerran on asiantuntevalla taholla todettu, miten suuresti tämä sota eroaa isiemme sodasta, ja olemme ylpeitä siitä, että niin on. Saksalaiselle sotilaalle, joka on päivä päivältä, tunti tunnilta valmis panemaan elämänsä alttiiksi, on ainoastaan paras kyllin hyvää.

Joka tuntee Pohjois-Suomen rintamat, tietää, miten paljon voimia on pantu liikkeelle sotilaan viihdyttämisen palvelukseen. Rajapyykki tässä työssä on epäilemättä suuren, viihdytystoimintaa varten rakennetun talon, "Toveruuden talon" vihkiminen, jonka kenraalieversti Dietl, Saksan puolustusvoimien ylipäällikkö, näinä päivinä eräällä Pohjois-Suomen paikkakunnalla on luovuttanut tarkoitukseensa.

Korkeitten vieraitten, sekä sotilas- että siviilielämän edustajien läsnäollessa, jotka samoin olivat nähneet vaivaa suunnitelman toteuttamisessa, selosti ylipäällikkö lähemmin tämän "Toveruuden talon" merkitystä. Nimi "toveruus" oli annettu kahdessa mielessä, sekä suomalaisia aseveljiämme että omia sotilaitamme varten. Heille kaikille tulee tämän "Toveruuden talon" olla ystävä ja auttaja, sen tulee antaa heille matkaan kovan ja vaikean velvollisuuden täyttämisessä hiukan iloa ja huumoria. Se luotiin aseveljeyden merkeissä ja taistelevan armeijan palvelemiseksi, ja näissä merkeissä tulee se edelleen toimimaan.

Juhlallisissa avajaisissa, joissa oli läsnä lukuisten kutsuvieraitten ohella läpikulkumatkalla olevia lomalaisia ja haavoittuneita, esitettiin ohjelma, joka oli huomattava ei ainoastaan syystä, että kaikki esitykset olivat korkeata luokkaa, vaan myös taiteilijain kirjavan kokoonpanon takia. Erinomaisten suomalaisten ja saksalaisten taiteilijoitten rinnalla, joita oli lomautettu sekä Karjalan korvista että Suomen muilta rintamalohkoilta ja jotka muodostivat esiintyjien suurimman osan, näyttivät myös Suomen ja kotimaamme kuuluisat taiteilijat taitoaan. Niin sujui tämä ilta, josta jäi vain kauniita muistoja ja pysyviä vaikutelmia taiteellisessakin suhteessa ystävyydessä suomalaisten aseveljiemme kanssa, mille läsnäoleva yleisö innostuneesti ilmitoi kiitoksensa ja tunnustuksensa.

PK - Ernst Erich Strassl